Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi oraz lokalami

Oferujemy kompleksową obsługę wspólnot mieszkaniowych, w tym:

 • przejmowanie nieruchomości oraz dokumentacji od poprzedniego zarządcy lub dewelopera
 • bieżącą administrację oraz rozliczenia mediów
 • obsługę techniczną oraz bieżącą konserwację
 • utrzymanie czystości oraz pielęgnację zieleni (w okresie zimowym również odśnieżanie)
 • księgowość oraz rozliczenia przez rachunek bankowy wspólnoty
 • windykację należności
 • porady prawne w podstawowym zakresie
 • inne usługi, zgodnie z umową o zarządzanie, ustalone na podstawie wymagań oraz specyfiki poszczególnych wspólnot mieszkaniowych.

 

Wykonując powyższe obowiązki, na bazie wieloletniego doświadczenia, współpracujemy wyłącznie z rzetelnymi i sprawdzonymi na rynku krakowskim wykonawcami. Zapewniamy usługi na najwyższym poziomie, na zgłoszenia reagujemy natychmiast.

W ramach proponowanych usług zajmiemy się bieżącym doglądaniem nieruchomości, kontrolą prawidłowości wywiązywania się z podpisanych umów na dostawy mediów, ich rozliczaniem, terminowym opłacaniem nadchodzących faktur, kontrolą utrzymania czystości. Czuwamy także nad prawidłową eksploatacją części wspólnych budynku i urządzeń, na które wspólnota posiada gwarancje producentów lub podwykonawców.

Posiadamy licencję zarządcy nieruchomości, ubezpieczenie OC zarządcy oraz niezbędne doświadczenie. Jesteśmy członkiem Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości.

 

Zarządzanie lokalami mieszkaniowymi oraz usługowymi

Oferta skierowana wyłącznie dla właścicieli lokali mieszkalnych oraz lokali usługowych położonych na terenie Krakowa przeznaczonych na wynajem.
Zarząd lokalami obejmuje:

 • zapewnienie optymalizacji zysków poprzez ciągłość najmu
  (monitorowanie okresu wygaśnięcia umowy oraz ogłaszanie z odpowiednim wyprzedzeniem)
 • negocjacje umów najmu oraz podpisywanie umów na podstawie pełnomocnictwa od właściciela
 • utrzymanie lokalu w stanie niepogorszonym oraz prawidłowa konserwacja
  (okresowe przeglądy instalacji np. kotłów gazowych, jednostek klimatyzacji, itp.)
 • zapewnienie dostępności lokalu dla wykonania obowiązkowych przeglądów na zlecenie administracji wspólnoty lub spółdzielni
 • monitorowanie wpłat za media oraz czynszu
 • dyspozycyjność oraz krótki okres reakcji na zgłoszenia najemcy lub właściciela

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty podczas spotkania.