Zakres usług księgowych

 • Terminowa realizacja płatności z konta bankowego Wspólnoty za media i usługi.
 • Dokonywanie okresowych rozliczeń z zaliczek za media ? rozliczenie roczne.
 • Przygotowanie rocznych rozliczeń wykonania założeń planu wpływów i wydatków na koszty utrzymania nieruchomości oraz kosztów poszczególnych pozycji świadczeń indywidualnych za rok ubiegły.
 • Sporządzanie i wysyłanie obowiązującej dokumentacji do ZUS i Urzędu Skarbowego.
 • Prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów.
 • Prowadzenie ewidencji księgowej i pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną.
 • Rozliczanie właścicieli lokali z kosztów jego użytkowania.
 • Pobieranie od właścicieli opłat z tytułu zaliczek na pokrycie kosztów eksploatacyjnych, funduszu remontowego i innych kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej.
 • Pobieranie i windykacja dochodów z pożytków z nieruchomości.
 • Przygotowywanie projektów planów gospodarczych.
 • Sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań finansowych wspólnoty.
 • Odpowiednie zagospodarowanie nadwyżek finansowych poprzez lokowanie ich na atrakcyjnych rachunkach okresowych lub inne formy pomnażania majątku wspólnoty mieszkaniowej.