Zarządzanie lokalami mieszkaniowymi oraz usługowymi

Oferta skierowana dla właścicieli lokali mieszkalnych oraz lokali usługowych położonych na terenie
Krakowa przeznaczonych na wynajem.

Zarząd lokalami obejmuje:

  • zapewnienie optymalizacji zysków poprzez ciągłość najmu
  • monitorowanie okresu wygaśnięcia umowy oraz ogłaszanie z odpowiednim wyprzedzeniem
  • negocjacje umów najmu oraz podpisywanie umów na podstawie pełnomocnictwa od właściciela
  • utrzymanie lokalu w stanie niepogorszonym oraz prawidłowa konserwacja
  • okresowe przeglądy instalacji np. kotłów gazowych, jednostek klimatyzacji, itp.
  • zapewnienie dostępności lokalu dla wykonania obowiązkowych przeglądów na zlecenie administracji wspólnoty lub spółdzielni
  • monitorowanie wpłat za media oraz czynszu
  • dyspozycyjność oraz krótki okres reakcji na zgłoszenia najemcy lub właściciela

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty podczas spotkania.